Plesza - z pola Plesza - z pola I Sighisoara - ludzie I Sighisoara - wieża zegarowa Sighisoara - wieża zegarowa I
Plesza - z pola

Odsłon: 7086
Plesza - z pola I

Odsłon: 7221
Sighisoara - ludzie I

Odsłon: 5724
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 5262
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4864
Plesza - ludzie Sighisoara - wieża zegarowa II Plesza - bednarz Plesza - bednarz II Plesza - bednarz I
Plesza - ludzie

Odsłon: 5386
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4278
Plesza - bednarz

Odsłon: 4226
Plesza - bednarz II

Odsłon: 4260
Plesza - bednarz I

Odsłon: 4209
Plesza - bednarz III Plesza - bednarz IV Plesza - bednarz V Plesza - stogi Plesza - stogi I
Plesza - bednarz III

Odsłon: 4239
Plesza - bednarz IV

Odsłon: 4245
Plesza - bednarz V

Odsłon: 4171
Plesza - stogi

Odsłon: 4994
Plesza - stogi I

Odsłon: 4929
Plesza - stogi II Plesza - stogi III Plesza - płoty Plesza - chrystusik Plesza - z pastwiska
Plesza - stogi II

Odsłon: 5964
Plesza - stogi III

Odsłon: 5801
Plesza - płoty

Odsłon: 4152
Plesza - chrystusik

Odsłon: 5712
Plesza - z pastwiska

Odsłon: 4922
Plesza - ludzie I Plesza - bednarz VI Transylwania - kościoły obronne Transylwania - kościoły obronne I Transylwania - kościoły obronne II
Plesza - ludzie I

Odsłon: 4312
Plesza - bednarz VI

Odsłon: 3990
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3961
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3245
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3369