Plesza - z pola Plesza - z pola I Sighisoara - ludzie I Sighisoara - wieża zegarowa Sighisoara - wieża zegarowa I
Plesza - z pola

Odsłon: 6465
Plesza - z pola I

Odsłon: 6505
Sighisoara - ludzie I

Odsłon: 4785
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4381
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4463
Plesza - ludzie Sighisoara - wieża zegarowa II Plesza - bednarz Plesza - bednarz II Plesza - bednarz I
Plesza - ludzie

Odsłon: 4974
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 3932
Plesza - bednarz

Odsłon: 3912
Plesza - bednarz II

Odsłon: 3912
Plesza - bednarz I

Odsłon: 3860
Plesza - bednarz III Plesza - bednarz IV Plesza - bednarz V Plesza - stogi Plesza - stogi I
Plesza - bednarz III

Odsłon: 3898
Plesza - bednarz IV

Odsłon: 3886
Plesza - bednarz V

Odsłon: 3825
Plesza - stogi

Odsłon: 4586
Plesza - stogi I

Odsłon: 4578
Plesza - stogi II Plesza - stogi III Plesza - płoty Plesza - chrystusik Plesza - z pastwiska
Plesza - stogi II

Odsłon: 5469
Plesza - stogi III

Odsłon: 5334
Plesza - płoty

Odsłon: 3821
Plesza - chrystusik

Odsłon: 5282
Plesza - z pastwiska

Odsłon: 4551
Plesza - ludzie I Plesza - bednarz VI Transylwania - kościoły obronne Transylwania - kościoły obronne I Transylwania - kościoły obronne II
Plesza - ludzie I

Odsłon: 3955
Plesza - bednarz VI

Odsłon: 3637
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3664
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 2995
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3138