Plesza - z pola Plesza - z pola I Sighisoara - ludzie I Sighisoara - wieża zegarowa Sighisoara - wieża zegarowa I
Plesza - z pola

Odsłon: 6812
Plesza - z pola I

Odsłon: 6934
Sighisoara - ludzie I

Odsłon: 5026
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4607
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4683
Plesza - ludzie Sighisoara - wieża zegarowa II Plesza - bednarz Plesza - bednarz II Plesza - bednarz I
Plesza - ludzie

Odsłon: 5216
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4131
Plesza - bednarz

Odsłon: 4106
Plesza - bednarz II

Odsłon: 4104
Plesza - bednarz I

Odsłon: 4065
Plesza - bednarz III Plesza - bednarz IV Plesza - bednarz V Plesza - stogi Plesza - stogi I
Plesza - bednarz III

Odsłon: 4091
Plesza - bednarz IV

Odsłon: 4099
Plesza - bednarz V

Odsłon: 4030
Plesza - stogi

Odsłon: 4814
Plesza - stogi I

Odsłon: 4781
Plesza - stogi II Plesza - stogi III Plesza - płoty Plesza - chrystusik Plesza - z pastwiska
Plesza - stogi II

Odsłon: 5747
Plesza - stogi III

Odsłon: 5611
Plesza - płoty

Odsłon: 4015
Plesza - chrystusik

Odsłon: 5530
Plesza - z pastwiska

Odsłon: 4776
Plesza - ludzie I Plesza - bednarz VI Transylwania - kościoły obronne Transylwania - kościoły obronne I Transylwania - kościoły obronne II
Plesza - ludzie I

Odsłon: 4163
Plesza - bednarz VI

Odsłon: 3841
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3841
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3140
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3276