Plesza - z pola Plesza - z pola I Sighisoara - ludzie I Sighisoara - wieża zegarowa Sighisoara - wieża zegarowa I
Plesza - z pola

Odsłon: 6446
Plesza - z pola I

Odsłon: 6490
Sighisoara - ludzie I

Odsłon: 4774
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4372
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4451
Plesza - ludzie Sighisoara - wieża zegarowa II Plesza - bednarz Plesza - bednarz II Plesza - bednarz I
Plesza - ludzie

Odsłon: 4964
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 3922
Plesza - bednarz

Odsłon: 3904
Plesza - bednarz II

Odsłon: 3907
Plesza - bednarz I

Odsłon: 3851
Plesza - bednarz III Plesza - bednarz IV Plesza - bednarz V Plesza - stogi Plesza - stogi I
Plesza - bednarz III

Odsłon: 3893
Plesza - bednarz IV

Odsłon: 3875
Plesza - bednarz V

Odsłon: 3820
Plesza - stogi

Odsłon: 4578
Plesza - stogi I

Odsłon: 4572
Plesza - stogi II Plesza - stogi III Plesza - płoty Plesza - chrystusik Plesza - z pastwiska
Plesza - stogi II

Odsłon: 5456
Plesza - stogi III

Odsłon: 5326
Plesza - płoty

Odsłon: 3810
Plesza - chrystusik

Odsłon: 5276
Plesza - z pastwiska

Odsłon: 4542
Plesza - ludzie I Plesza - bednarz VI Transylwania - kościoły obronne Transylwania - kościoły obronne I Transylwania - kościoły obronne II
Plesza - ludzie I

Odsłon: 3950
Plesza - bednarz VI

Odsłon: 3632
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3658
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 2988
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3133