Plesza - z pola Plesza - z pola I Sighisoara - ludzie I Sighisoara - wieża zegarowa Sighisoara - wieża zegarowa I
Plesza - z pola

Odsłon: 6642
Plesza - z pola I

Odsłon: 6768
Sighisoara - ludzie I

Odsłon: 4908
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4495
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4570
Plesza - ludzie Sighisoara - wieża zegarowa II Plesza - bednarz Plesza - bednarz II Plesza - bednarz I
Plesza - ludzie

Odsłon: 5103
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4029
Plesza - bednarz

Odsłon: 4006
Plesza - bednarz II

Odsłon: 4001
Plesza - bednarz I

Odsłon: 3959
Plesza - bednarz III Plesza - bednarz IV Plesza - bednarz V Plesza - stogi Plesza - stogi I
Plesza - bednarz III

Odsłon: 3996
Plesza - bednarz IV

Odsłon: 3996
Plesza - bednarz V

Odsłon: 3926
Plesza - stogi

Odsłon: 4698
Plesza - stogi I

Odsłon: 4681
Plesza - stogi II Plesza - stogi III Plesza - płoty Plesza - chrystusik Plesza - z pastwiska
Plesza - stogi II

Odsłon: 5610
Plesza - stogi III

Odsłon: 5468
Plesza - płoty

Odsłon: 3917
Plesza - chrystusik

Odsłon: 5404
Plesza - z pastwiska

Odsłon: 4663
Plesza - ludzie I Plesza - bednarz VI Transylwania - kościoły obronne Transylwania - kościoły obronne I Transylwania - kościoły obronne II
Plesza - ludzie I

Odsłon: 4058
Plesza - bednarz VI

Odsłon: 3742
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3750
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3064
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3207