Plesza - z pola Plesza - z pola I Sighisoara - ludzie I Sighisoara - wieża zegarowa Sighisoara - wieża zegarowa I
Plesza - z pola

Odsłon: 7139
Plesza - z pola I

Odsłon: 7265
Sighisoara - ludzie I

Odsłon: 5787
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 5298
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4902
Plesza - ludzie Sighisoara - wieża zegarowa II Plesza - bednarz Plesza - bednarz II Plesza - bednarz I
Plesza - ludzie

Odsłon: 5418
Sighisoara - wieża [...]

Odsłon: 4301
Plesza - bednarz

Odsłon: 4246
Plesza - bednarz II

Odsłon: 4278
Plesza - bednarz I

Odsłon: 4226
Plesza - bednarz III Plesza - bednarz IV Plesza - bednarz V Plesza - stogi Plesza - stogi I
Plesza - bednarz III

Odsłon: 4259
Plesza - bednarz IV

Odsłon: 4262
Plesza - bednarz V

Odsłon: 4191
Plesza - stogi

Odsłon: 5018
Plesza - stogi I

Odsłon: 4954
Plesza - stogi II Plesza - stogi III Plesza - płoty Plesza - chrystusik Plesza - z pastwiska
Plesza - stogi II

Odsłon: 5990
Plesza - stogi III

Odsłon: 5825
Plesza - płoty

Odsłon: 4169
Plesza - chrystusik

Odsłon: 5730
Plesza - z pastwiska

Odsłon: 4944
Plesza - ludzie I Plesza - bednarz VI Transylwania - kościoły obronne Transylwania - kościoły obronne I Transylwania - kościoły obronne II
Plesza - ludzie I

Odsłon: 4331
Plesza - bednarz VI

Odsłon: 4008
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3976
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3254
Transylwania - kościoły [...]

Odsłon: 3382